Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze internet pagina's. Deze internet pagina's zijn eigendom van VMV cad-adviseurs bv Door deze internet pagina's te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze internet pagina's niet raadplegen/gebruiken.

Copyright
© Copyright VMV cad-adviseurs bv, Nieuwe Plantage 28, 2611 XJ Delft.
Alle rechten voorbehouden. All Rights Reserved.

Intellectueel Eigendom
Niets van deze internet pagina's mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMV cad-adviseurs. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze internet pagina's of gebruik van (de informatie op) deze internet pagina's voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van VMV cad-adviseurs.

Aansprakelijkheid
In geen geval is VMV cad-adviseurs aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze internet pagina's, zelfs niet als VMV cad-adviseurs geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Deze internet pagina's en alle informatie hierop wordt aangeboden op een 'as is' basis. VMV cad-adviseurs geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze internet pagina's en alle informatie hierop.

Laatste wijziging
Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 16 april 2010.

Toepasbaar recht
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.